Aanmeld informatie

De Kermis Carrousel gaat strikt om met de gestelde toelatingseisen. Wij vragen u nadrukkelijk zich op deze pagina eerst te informeren of u wel binnen onze doelgroep valt.

Voor wie is de Carrousel niet bedoeld?

Helaas is de Kermis Carrousel niet voor iedereen bedoeld. Er kunnen namelijk persoonlijke, vertrouwelijke en privacy gevoelige items in het vakblad worden behandeld. Daar gaan wij zorgvuldig mee om. Daarom verlenen wij geen toegang aan kermisliefhebbers, hobbyisten en kermispersoneel.

Voor bedrijven die hun producten direct aan het kermisbedrijf leveren kan een uitzondering gemaakt worden, wij denken hierbij bijvoorbeeld aan stroom-, pluche- en vuurwerkleveranciers.

Voor wie is de Carrousel wel bedoeld?

Kermisexploitanten

Als kermisexploitant kunt u zich op de Kermis Carrousel abonneren.
Let op: kermispersoneel valt niet onder deze groep.

Kermisorganisatoren

Als kermisorganisator of marktmeester kunt u zich op de Kermis Carrousel abonneren.

Circus- en pretparkondernemers

Als circus- of pretparkondernemer kunt u zich op de Kermis Carrousel abonneren.

Dienstverleners en toeleveranciers

Levert u op meer of minder frequente basis producten of diensten aan binnen de kermis- of circusbranche? Dan kunt u zich op de Kermis Carrousel abonneren.

Overig

Behoort u niet tot één van de bovenstaande doelgroepen? Dan zal uw aanmelding hoogstwaarschijnlijk niet worden gehonoreerd. In geval van twijfel neemt de Kermis Carrousel de beslissing. Het is daarom van belang dat u ons bij de 'extra notitie' in het registratieformulier duidelijke info verschaft.

Adverteerders

Bent u adverteerder of wilt u wellicht adverteren in de Kermis Carrousel? Neem dan contact met ons op, een tijdelijk account behoort tot de mogelijkheden.

 

Ik behoor tot de doelgroep en wil mijn gratis lidmaadschap aanvragen!