Over De Kermis Carrousel

De Kermis Carrousel, een onafhankelijk vakblad dat volledig gratis en exclusief toegankelijk is voor alle kermis bedrijfshouders, alsmede alle aan kermis gerelateerde toeleverings- en dienstverlenende bedrijven. Tevens zal het vakblad toegankelijk zijn voor een ieder die is verbonden aan een vereniging of partij die zich het organiseren van een kermis ten doel stelt of er een bijdrage aan levert. Ook voor geïnteresseerde circus en pretparkondernemers geldt dat zij zich kunnen abonneren op de Kermis Carrousel.

Speciaal voor PC & tablets

Dit vakblad is geheel ONAFHANKELIJK. Inspelend op de technische mogelijkheden en de grote voordelen die zich daarbij voordoen betreft het hier een digitaal vakblad. Het is speciaal ontwikkeld om bekeken te worden op alle soorten smartphones en tablets maar leest ook via de traditionele computer uitermate prettig.

Milieuvriendelijk en brede informatie

Zoals gezegd een digitaal vakblad. Geen papier en inkt meer en daarmee een groen, milieuvriendelijk nieuw medium dat tweewekelijks verschijnt om u breed te informeren over de ontwikkelingen binnen het kermisbedrijf. Recensies, filmpjes, nieuws uit de media, aandacht voor juridische zaken, een platform voor de VGK, een platform voor het VNCO, maar ook een terugblik in de tijd met aandacht voor oude transporten, attracties en de reizigers van toen.

De rubriek gevraagd en aangeboden, reportages en interviews, kermisdata, een telefoonnummer en E-mailadressenlijst maar ook  fotopagina’s als In The Picture en, On The Road maken dat het vakblad verre van alleen maar zakelijk is en geven haar tevens een sociaal gezicht. Een speciale verjaardag felicitatierubriek zal dat gevoel alleen nog maar versterken.

De Kermis Carrousel kent verder de unieke optie om dagelijks op ontwikkelingen te kunnen inspelen. Er valt een attractie weg, dezelfde dag staat uw oproep online, om maar eens een voorbeeld te geven. Wij zullen u spoedig verder informeren. U zult dan ook de mogelijkheid krijgen zich  te registreren.

Onze beweegredenen

Er is gekozen voor de aanduiding “vakblad de Kermis Carrousel”. Een omschrijving die bewust en heel weloverwogen is gemaakt. Niet verbonden aan een vakbond zullen wij er altijd naar streven u het nieuws ongekleurd te brengen. Een bondsbelang of standpunt zal daarmee niet de toon in een artikel zetten. Wij zijn stellig van mening dat nieuws u neutraal moet kunnen bereiken. Het is aan u wat u er mee besluit te doen.

Ook gebruikmaking van het woord vakblad is weloverwogen. Met het breed brengen van kermis gerelateerd nieuws wensen wij een specifieke branche te dienen. Vele direct betrokken partijen zullen via geboden platforms met belanghebbenden communiceren.

Adverteren

Interesse in een advertentie? De Kermis Carrousel biedt u vele betaalbare mogelijkheden.

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen via info@dekermiscarrousel.nl.

Contact

Bij vragen, opmerkingen of het delen van nieuwsitems kunt u ons contacten.

Mail dan naar info@dekermiscarrousel.nl.