“dekermiscarrousel.nl” copyright

“dekermiscarrousel.nl” behoudt het recht -tenzij anders overeengekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal ongeacht de wijze waarop die informatie is verstrekt. (schriftelijk of (digitale) informatiedragers).

Een bezoeker(ster) van “dekermiscarrousel.nl” mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in “dekermiscarrousel.nl” opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van De Kermis Carrousel B.V. (ook niet via een eigen netwerk).

©2013 De Kermis Carrousel B.V. Alle rechten voorbehouden.